Rolne

OC Rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego .
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego .
Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego może zostać zawarte w dwóch wariantach:

  • \podstawowym - obejmującym ochroną budynki zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • \rozszerzonym - obejmującym ochroną budynki
  • \podstawowym i rozszerzonym łącznie

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Można ubezpieczyć :

  • \budynki i budowle
  • \ruchomości domowe
  • \zwierzęta gospodarskie
Zadzwoń 12 312 0303 lub
Zostaw numer, oddzwonimy.

Wymagane zgody:

DFU Global Consulting
ul. Fredry 2 30-605 Kraków

tel. 12 312 03 03 , 12 312 42 32
tel. 600 104 064 , 600 134 135